Witamy na stronie Monety z historią

Moje konto

Ulubione

ostatnio dodane:

1 TALAR 1711

Buduj przyszłość, poznając przeszłość

inwestuj w monety z historią

język / language:

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU MONETY Z HISTORIĄ

OGÓLNE

1. Sklep internetowy Monety z historią na stronie internetowej https://monetyzhistoria.pl zwany dalej MZH prowadzony jest przez firmę ATD-Fund Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pawiej 34/3, 31-154 Kraków, NIP: 9452167625, REGON: 122520883 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000413146.

2. Rachunki bankowe do rozliczeń z klientami to:

Rachunek PLN: 42 1090 1665 0000 0001 3529 1954 (Santander Bank Polska S.A.)

Rachunek EUR: PL41 1090 1665 0000 0001 3529 1972 (Santander Bank Polska S.A. SWIFT: WBKPPLPP)

3. Informacje o przedmiotach, w tym ich opis, podawane są w dobrej wierze i zgodnie ze stanem faktycznym. Zdjęcia oraz filmy przedmiotów wykonane są przez MZH.
Dodatkowo w opisie przedmiotu posiadającego historię poprzednich zakupów podawane są informacje archiwalne dla celów identyfikacyjnych.
Informacje te podawane są tylko w przypadkach udokumentowania poprzedniego zakupu.

4. Informacje rynkowe związane z oferowanymi przedmiotami pochodzą z dowodów zakupowych Właścicieli przedmiotów lub z ogólnie dostępnych źródeł.

5. Autentyczność przedmiotów oraz ocena stanu zachowania w przypadku przedmiotów certyfikowanych jest gwarantowana przez firmy certyfikujące.
Ewentualne reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane przez MZH.
Autentyczność przedmiotów bez certyfikacji sprzedawanych przez MZH jest gwarantowana.

6. Przedmioty sprzedawane przez MZH mogą być własnością MZH lub pochodzić od osób trzecich związanych umową komisową. Uzgodnienia umowy komisowej reguluje odrębny dokument.

ZAMÓWIENIE I DOSTAWA

7. MZH prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski oraz do większości krajów Europejskich.

8. Zamówienia od Zamawiającego przyjmowane są poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia, indywidualny kontakt mailowy (np. w przypadku zakupu ponad 3 przedmiotów) lub kontakt telefoniczny (w przypadku zakupu przedmiotu PREMIUM). Odpowiednie dane kontaktowe podawane są przy każdym wystawionym do sprzedaży przedmiocie.

9. Rozpatrzenie zamówienia i wysłanie potwierdzenia przez MZH odbywa się w ciągu 48 godzin w dni robocze od chwili otrzymania poprawnie wypełnionego Formularza Zamówienia lub informacji mailowej zawierającej wszystkie niezbędne dane.

W przypadku przedmiotu PREMIUM wszystkie istotne terminy ustalane są indywidualnie.

10. Potwierdzenie zamówienia przez MZH przesyłane jest do Zamawiającego na drodze elektronicznej po wcześniejszym przesłaniu przez Zamawiającego poprawnie wypełnionego Formularza Zamówienia. Przekierowanie do Formularza znajduje się przy każdym wystawionym na sprzedaż przedmiocie.

Formularz Zamówienia pozwala na jednoczesne zamówienie do trzech przedmiotów. W przypadku zainteresowania Zamawiającego większą ilością preferujemy kontakt indywidualny na drodze elektronicznej (email MZH: sklep@monetyzhistoria.pl).

11. MZH zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie przed dokonaniem wysyłki przez MZH.

12. Wysyłka na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firm: InPost S.A. lub DHL Parcel Polska Sp. z o.o. zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w Formularzu Zamówienia i na koszt Zamawiającego. Koszt wysyłki uzależniony jest od cennika firm kurierskich i podany w Formularzu Zamówienia.

13. Wysyłka poza granice Polski jest możliwa dla przedmiotów o jednostkowej wartości nie przekraczającej 16 000 PLN, w każdym przypadku spełniając wymagania Ustawy z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” i późniejszymi zmianami z 18.03.2010.

14. Wysyłka poza granice Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o. na koszt Zamawiającego. Lista krajów objętych usługą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

15. Koszt wysyłki poza granice Polski to:

   • 80,30 PLN dla: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry
   • 108,30 PLN dla : Chorwacja, Francja, Włochy
   • 121,30 PLN dla: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Rumunia. 

Koszt wysyłki uzależniony jest od cennika firmy kurierskiej i może ulec zmianie.

16. Przedmioty wysyłamy w przeciągu 48 godzin w dni robocze od chwili zaksięgowania na naszym koncie wpłaty za zakupione przedmioty.

17. Dla klientów dokonujących zakupów przedmiotów PREMIUM możliwa jest dostawa przedmiotów przez MZH na terenie Polski, odbiór osobisty lub inne warunki płatności. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

18. Ceny podane na stronie są cenami brutto zawierającymi VAT. Na żądanie Zamawiającego wyrażone w zamówieniu wystawiana jest faktura VAT Marża.

19. Zwrot nabytych przedmiotów może nastąpić na zasadzie artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (dziennik ustaw z 2014 poz 827 ze zm.)

Podstawą zwrotu jest przesłanie do MZH stosownego oświadczenia woli na adres mailowy sklep@monetyzhistoria.pl oraz dokonanie zwrotu nabytych przedmiotów.

Zwrot środków zapłaconych przez Zamawiającego zostanie dokonany w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przez MZH zwracanego przedmiotu.

20. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub uszkodzenia nabytego przedmiotu z winy Kupującego wszystkie koszty ponosi Kupujący.

21. Przed wysłaniem zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem MZH i zaakceptowania regulaminu poświadczając ten fakt poprzez zamówienie.

22. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tego regulaminu obowiązują przepisy prawa polskiego.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Właścicielem sklepu internetowego Monety z historią i jednocześnie administratorem danych osobowych jest firma ATD-Fund Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pawiej 34/3, 31-154 Kraków, NIP: 9452167625, REGON: 122520883, email: biuro@atd-fund.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000413146.

2. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zawartych umów, w tym szczególnie z umowy sprzedaży.

Administrator przetwarza dane osobowe dla oznaczonych, klarownie przedstawionych klientowi celów i nie podaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

3. Administrator może udostępnić posiadane dane osobowe na żądanie prawnie uprawnionych podmiotów, np. w przypadku wezwań organów administracji publicznej, wezwań sądowych lub instytucji nadzoru.

4. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięciu lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

Dane osobowe klientów, którzy dokonali zakupu towaru muszą być jednak gromadzone i udostępnione prawnie upoważnionym podmiotom przez określony prawnie czas w celu:

   • dochodzenia roszczeń w związku z dokonaną transakcją,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne

i techniczne środki bezpieczeństwa.

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro